Ano ang ibig sabihin ng tsunami

ano ang ibig sabihin ng tsunami Ang sunami o tsunami ay mga sunod-sunod na alon na nabuo kapag ang isang  bahagi ng tubig, tulad ng karagatan, ay mabilis nabago ng malakihan ang mga.

Tsunami is a japanese word with the english translation, harbor wave represented by two characters, the top character, tsu, means harbor, while the bottom. Manila, philippines (2nd update) -- the first wave of tsunamis 1 kaninang 3: 10 pm na ang ibig sabihin kailangang maghanda ang ating.

ano ang ibig sabihin ng tsunami Ang sunami o tsunami ay mga sunod-sunod na alon na nabuo kapag ang isang  bahagi ng tubig, tulad ng karagatan, ay mabilis nabago ng malakihan ang mga.

Maaari silang magdulot ng maraming pagkasira sa sa dalampasigan ang tsunami ay salitang hapon ang kahulugan ng tsu ay daungan at ang nami ay .

Ang tsunami (binibigkas na soo-nahm-ee) ay isang serye ng mga higanteng alon na nagaganap matapos ang paggalaw ang kahulugan ng tsu ay “daungan. Tsunami - ito ay ang tawag sa malalaking alon pagkatapos ng malakas na lindol kaua nitong sirain ang lalaking istratura, gaya ng gusali.

Ang mga tsunami (binibigkas na soo-ná-mee), na kilala rin bilang mga seismic sea wave (pinagkakamaliang tawagin na mga tidal wave), ay serye ng.

Ano ang ibig sabihin ng tsunami

ano ang ibig sabihin ng tsunami Ang sunami o tsunami ay mga sunod-sunod na alon na nabuo kapag ang isang  bahagi ng tubig, tulad ng karagatan, ay mabilis nabago ng malakihan ang mga.

Ano ang tsunami ang tsunami ay di pangkaraniwangpaglaki ng alon sa dalampasigan na gawa ngmalakas na lindol sa ilalim o sa baybay.

ano ang ibig sabihin ng tsunami Ang sunami o tsunami ay mga sunod-sunod na alon na nabuo kapag ang isang  bahagi ng tubig, tulad ng karagatan, ay mabilis nabago ng malakihan ang mga. ano ang ibig sabihin ng tsunami Ang sunami o tsunami ay mga sunod-sunod na alon na nabuo kapag ang isang  bahagi ng tubig, tulad ng karagatan, ay mabilis nabago ng malakihan ang mga. ano ang ibig sabihin ng tsunami Ang sunami o tsunami ay mga sunod-sunod na alon na nabuo kapag ang isang  bahagi ng tubig, tulad ng karagatan, ay mabilis nabago ng malakihan ang mga. ano ang ibig sabihin ng tsunami Ang sunami o tsunami ay mga sunod-sunod na alon na nabuo kapag ang isang  bahagi ng tubig, tulad ng karagatan, ay mabilis nabago ng malakihan ang mga.
Ano ang ibig sabihin ng tsunami
Rated 5/5 based on 24 review